Blinq vorm header
Landschapsarchitect aan het woord

28 - 05 - 2024

12 s5 Van Wijnen   De Blinkert cam 005 webp

Echo Urban Design creëert leefbare, stedelijke omgevingen door landschap, woningen, bewoners en gebruikers als geheel te zien. Deze integrale benaderingswijze heeft Blinq. veel goeds gebracht. Nee, dat is een understatement, Blinq. wordt een fantastische leefomgeving waar je je direct welkom en thuis voelt.

Als je naar de buurt kijkt, zie je dat alles elkaar versterkt. Het groen ‘omarmt’ de gebouwen, de gebouwen geven het plein en de dektuin geborgenheid en de mensen verbinden alles met elkaar doordat ze hier ruimte krijgen om te spelen, ontmoeten en ontspannen.

Een plek om trots op te zijn
Echo is vanaf dag één betrokken geweest bij de ontwikkeling. “Het was een intensieve en mooie samenwerking”, vertelt Tim Tutert, partner bij Echo Urban Design. “Ons team wilde een verleidelijk en bijzonder ontwerp maken dat de leefomgeving zou verbeteren. Een plek om trots op te zijn, of je er nu woont of dichtbij leeft. Volgens mij is dat gelukt”, zegt Tim met een glimlach.

Hij vervolgt: “Om aan de prangende woningvraag te voldoen, moet je woningen bouwen. Verdichten noemen we dat. En waar je verdicht zijn voldoende parkeerplaatsen nodig. Alles bij elkaar niet echt zaken die bijdragen aan een duurzame, biodiverse en klimaatadaptieve leefomgeving. Toch is het ons gelukt om bij Blinq. te voldoen aan de vraag naar woningen én om meer groen in het gebied te brengen en daar genieten de bewoners, omwonenden en dieren van!”

Het park is Blinq. ingetrokken
Dit gezegd hebbende zoomen we met Tim verder in op het landschap van Blinq. Tim vertelt enthousiast. “Er ligt een verborgen park naast Blinq. Je moet het kennen om er te komen."

Ik ben er geweest en vond het heel leuk om doorheen te lopen. We hebben met bruggen fysieke verbindingen gemaakt en de sfeer van het park is Blinq. ingetrokken door auto’s uit het zicht te onttrekken en het gebied parkachtig in te richten. Boven de parkeerplaatsen komt een groen dek waar ook bomen kunnen groeien. Deze bomen bieden fijne
schaduwplekken en het gevoel van geborgenheid. Door het park onderdeel van Blinq. te maken kunnen bewoners dit groen als verlengstuk van hun leefomgeving zien, en de fauna in het park krijgt een groter leefgebied. De inheemse plantensoorten die hier terugkomen voelen vertrouwd voor vogels, bijen en vlinders. Nieuwe, diverse beplanting, verrijkt de biodiversiteit.”

12 s5 Van Wijnen   De Blinkert cam 005 webp

De sportieve verbinding met een knipoog naar toen.
Het verdiepte plein - dat oogt als een zwembadvloer - vormt de sportieve verbinding tussen het groen, de woongebouwen en de David Lloyd Health Club en draagt bij aan de klimaatadaptie. Tim: “Op het plein wordt bij piekbuien regenwater opgevangen en langzaam afgevoerd. De is één van de elementen waardoor dat de rijke geschiedenis - van de tijd dat hier zwembad de Blinkert huisvestte - voelbaar blijft. Net zoals de overgangen tussen groen, wonen en spelen vloeiend zijn, is er een vanzelfsprekende overgang van toen naar nu.”

Belofte maakt schuld
“Doordat we als Echo niet alleen een visie vormen, maar tot aan de uitvoering alles uitwerken, weten we wat de gevolgen zijn van keuzes. Dat helpt enorm om beloftes waar te maken. Wat we in de ontwerpfase bedenken, is goed overdacht en uitvoerbaar en daardoor wordt Blinq. zo mooi als dat we achter de tekentafel bedacht hebben. Daar ben ik van overtuigd! Natuurlijk gaan we het resultaat bekijken en geloof me, dan zijn we zeker ook kritisch naar onszelf. Bij Echo willen we het graag goed doen en beter worden.”

12 s4 Van Wijnen   De Blinkert cam 002 webp